Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

هرتابرلین یک - یک بوخوم؛ یک تساوی خسته‌کننده در پایتخت

هفته 21 بوندسلیگا

جمعه، 15 بهمن 1400 ، 23:00 ، 5 ماه پیش

میزبان هرتابرلین

Hertha Berlin
1

1
VfL Bochum

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 21 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals

:

Position
Points
Goals

:

نتایج بازیهای پیشین

1401/2/10 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1401/2/4 ، 15:30 ، 2 ماه پیش
2

0
1401/1/27 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
0

1
1401/1/20 ، 16:30 ، 3 ماه پیش
1

4
1401/1/13 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
2

1
1400/12/28 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1400/12/21 ، 17:30 ، 4 ماه پیش
2

0
1400/12/14 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

4
1400/12/7 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
3

0
1400/12/1 ، 18:30 ، 4 ماه پیش
1

6
1400/11/23 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

1
1400/11/15 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
1

1
1400/11/3 ، 16:30 ، 5 ماه پیش
1

4
1400/10/25 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
0

0
1400/10/19 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

3
1400/9/27 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
3

2
1400/9/23 ، 19:30 ، 7 ماه پیش
4

0
1400/9/20 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/9/14 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
2

2
1400/9/6 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/8/29 ، 17:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/8/16 ، 14:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/8/7 ، 18:30 ، 8 ماه پیش
2

0
1400/8/1 ، 16:30 ، 8 ماه پیش
1

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

2
1400/7/10 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
6

0
1400/6/26 ، 18:30 ، 10 ماه پیش
2

1
1400/6/21 ، 15:30 ، 10 ماه پیش
1

3
1400/6/6 ، 16:30 ، 10 ماه پیش
5

0
1400/5/30 ، 13:35 ، 10 ماه پیش
1

2
1400/5/24 ، 15:30 ، 1 سال پیش
3

1
1401/2/10 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
3

4
1401/2/4 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
0

2
1401/1/27 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1401/1/21 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
0

0
1401/1/13 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
1

2
1400/12/27 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
0

2
1400/12/22 ، 16:30 ، 4 ماه پیش
2

1
1400/12/14 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

1
1400/12/8 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

1
1400/11/30 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

1
1400/11/23 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
4

2
1400/11/15 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
1

1
1400/11/2 ، 17:30 ، 5 ماه پیش
2

2
1400/10/25 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

0
1400/10/19 ، 16:30 ، 6 ماه پیش
1

0
1400/9/27 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
0

1
1400/9/23 ، 19:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/9/20 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/9/13 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
2

3
1400/9/6 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
2

1
1400/8/29 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
1

0
1400/8/15 ، 14:30 ، 8 ماه پیش
2

0
1400/8/9 ، 16:30 ، 8 ماه پیش
2

1
1400/8/2 ، 17:30 ، 8 ماه پیش
2

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
0

1
1400/7/10 ، 16:30 ، 9 ماه پیش
3

0
1400/7/4 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
0

0
1400/6/27 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
7

0
1400/6/21 ، 15:30 ، 10 ماه پیش
1

3
1400/6/6 ، 13:30 ، 10 ماه پیش
2

1
1400/5/30 ، 13:30 ، 10 ماه پیش
2

0
1400/5/23 ، 13:30 ، 1 سال پیش
1

0
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 21 بوندسلیگا

نگاه کلی

هرتابرلین در شرایطی از بوخوم پذیرایی می‌کرد که عملکرد چند هفته گذشته، فشار نسبتا زیادی را روی تایفون کورکوت ایجاد کرده بود. پایتخت‌نشینان نیمه اول را بهتر آغاز کردند و با برتری یک صفر به رختکن رفتند. اما در نیمه دوم بوخوم خیلی زود به بازی برگشت.

در نهایت بازی با همین نتیجه ۱-۱ دنبال شد و به پایان رسید تا دو تیم میانه‌جدولی با رضایت نسبی زمین را ترک کنند.

آمار و نمرات بازیکنان


 
کامنت‌ها