Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

از فوگت تا اشتروبل؛ بیشترین بازی بدون گل زده در تاریخ بوندس‌لیگا

Content Image


در طول تاریخ 59 ساله بوندس‌لیگا، بازیکنانی بوده‌اند که با وجود تعداد بازی بالا در لیگ موفق به گلزنی نشده‌اند، به همین بهانه نگاهی داشته‌ایم به رکوردداران در این زمینه
0/12