Fussball90 LogoFussball90 Logo
German Football Association

حکم آنفانگ مشخص شد؛ یک سال محرومیت!

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

دادگاه ورزشی DFB مارکوس آنفانگ و کمک مربی سابقش در وردربرمن را محروم کرد. این دو به دلیل استفاده از کارت واکسیناسیون جعلی به مدت یک سال از مربیگری محروم می شوند.

پس از بحث های صورت گرفته و مشخص شدن جعلی بودن واکس مارکوس آنفانگ اکنون دادگاه دی اف بی حکم سرمربی سابق وردربرمن را مشخص کرد. او به مدت یک سال مجاز به انجام هیچ مربیگری نیست و باید 20 هزار یورو جریمه نیز بپردازد، دستیار او فلوریان یونگ نیز به ​​مدت ده ماه و 3 هزار یورو جریمه، تعلیق از 10 ژوئن 2022 تا 30 ژوئن 2023 معتبر می باشد. پس از آن این دو نفر اجازه خواهند داشت به صورت آزمایشی در نیم فصل در تیمی فعالیت داشته باشند.

هانس ای. لورنز، رئیس دادگاه ورزشی B دی اف بی در مورد احکام صادر شده می گوید:

مارکوس  آنفانگ و فلوریان یونگ با اقدامات خود تا حد قابل توجهی عملکرد الگوی مربیان را نقض کرده‌اند. اما با توجه به اعترافاتی که انجام داده‌اند، تعلیق بخشی از محرومیت مشروط برای اعطای آنها موجه است.
کامنت‌ها