Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Union Berlin

رانی خدیرا درباره خروج مکس کروزه؛ چیزی در اینجا به هم نخواهد خورد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

پس از جدایی مکس کروزه، هم تیمی سابق او رانی خدیرا، یونیون برلین را در خطر نمی بیند.

این بازیکن 28 ساله روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در واکنش به خروج کروزه می گوید:

چیزی در اینجا به هم نخواهد خورد. باشگاه در سال های اخیر نشان داده است که پایه و اساس ثابت و محکمی دارد

خدیرا از کروزه به عنوان بازیکن خاص یاد می کند که برای هر تیمی مناسبت است.

خروج او باعث ناراحتی است. او بازیکن متفاوتی بود. چنین بازیکنی برای هر تیمی مناسب است
کامنت‌ها