Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Augsburg

قرارداد نیدرلشنر تمدید شد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

قرارداد مهاجم آگزبورگ که در حال پایان بود از سوی باشگاه تمدید شد

مدیر ورزشی آگزبورگ اشتفان رویتر می گوید قرارداد فلوریان نیدرلشنر مهاجم 31 ساله آگزبورگ که در 2023 به پایان می رسید از سوی آگزبورگ تمدید شده است. از این رو موضوع انتقال او به شیکاگو اف.سی در زمستان منتفی است.

بحث هایی در مورد علاقه باشگاه آمریکایی شیکاگو وجود داشت ولی آگزبورگ با تمدید قرارداد او مهاجم خود را حفظ کرد. اشتفان رویتر در این مورد می گوید:

فلوریان برای ما بسیار مهم است. بنابراین واضح بود که او در زمستان از تیم جدا نمی شود. موضوع (انتقال) تمام شده است. او در آگزبورگ می ماند

بندی در  قرارداد نیدرلشنر وجود داشته که اجازه تمدید به صورت خودکار از سوی باشگاه را می داده است. کیکر در این مورد گزارش داده بود ولی مشخص نبود چه زمانی فعال می شود.
کامنت‌ها