Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

حضور 10 ساله اشترایش در فرایبورگ؛ دیگر تیم های بوندسلیگا چند سرمربی عوض کردند؟

Content Image


کریستین اشترایش 10 سال هدایت فرایبورگ را بر عهده دارد. نگاهی داریم به سایر تیمهای بوندسلیگا و سرمربیان این باشگاه‌ها
0/18
خبرهای مرتبط