Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

مدیر هامبورگ:اولی هوینس پدرخوانده فوتبال است

محسن مصدق
محسن مصدق

آزادی اولی هوینس برای مدیر باشگاه هامبورگ خبری خوشحال کننده است

مدیر باشگاه هامبورگ، دیتمار برس‌دولفر ضمن رضایت مندی از آزادی زود هنگام اولی هوینس امیدوار است هرچه زودتر او به رده های بالای فوتبال برگردد.
مدیر هامبورگ به بیلد گفته است:


اولی هوینس را می توان پدرخوانده فوتبال دانست امیدوارم هرچه زودتر به کار خود برگردد،

هوینس سرمایه با ارزشی در فوتبال آلمان است، احساس می کنم هنوز انگیزه زیادی برای کار دارد.


طی روزهای گذشته مشخص شد اولی هوینس زودتر از موید از محکومیت خود آزاد می شود و در فوریه، نزدیک به یک ماه دیگر می تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.

اولی هوینس فوریه آزاد می شودکامنت‌ها