Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga.2

سکوت ۱۳ دقیقه‌ای یکی از گزارشگرهای بوندس ۲ از شبکه اسکای

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

در جریان بازی هانوفر و وردربرمن از شبکه اسکای گزارشگر بازی 13 دقیقه دیرتر شروع به گزارش بازی می کند

تماشاگران بازی هانوفر و وردربرمن که از شبکه اسکای منتظر پخش این دیدار بودند با موضوعی عجیب روبرو شدند.صدای هیچ گزارشی شنیده نشد. این موضوع به اندازه ای غیر معمول بود که برخی از زیادی از کاربران شبکه اسکای به آن واکنش نشان دادند:

گزارش‌گر کجاست؟ این بازی بدون گزارش‌گر خواهد بود...

البته پس از گذشت 13 دقیقه گزارش گر جایگزین اسکای فلوریان مالبورگ گزارشگر جایگزین اسکای گزارش بازی را انجام داد. ماجرای این تاخیر بر می گردد به عفونت گوارشی مارتین گروس که از بد اقبالی او پیش از بازی برایش پیش آمده بود

 
کامنت‌ها