Fussball90 LogoFussball90 Logo
Social

رکورد مثبت ژرمن‌ها در تلفات جاده‌ای؛ بهترین آمار ۶۵ سال گذشته، باز هم عدد نگران‌کننده‌ای است!

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

ژرمن‌ها سال گذشته یک آمار مثبت را به خود دیدند.

نرخ تلفات جاده‌ای در کشور آلمان بسیار کاهش داشته است. به گزارش iamexpat، در سال ۲۰۲۱ و به لطف ویروس منحوس کرونا، رکورد مثبتی از نظر تلفات جاده‌ای ثبت شد. بر اساس آمار فدرال آلمان، کل مرگ و میر جاده‌ای سال ۲۰۲۱ چیزی در حدود ۲۵۰۰ مورد بوده است.

در سال ۲۰۲۱ رکورد مثبتی برای ژرمن‌ها ثبت شد و ۲.۴۵۰ مورد مرگ وجود داشت. این عدد در ۶۵ سال گذشته کمترین میزان مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی را به خود اختصاص داده است. 

سال ۲۰۲۰ این عدد ۲۷۱۹ مورد تلفات جاده‌ای را نشان می‌داد. طبق آمار رسمی کشور آلمان، سال گذشته ۲.۲ میلیون حادثه جاده‌ای رخ داده و نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۸ درصدی داشته است. با این حال این عدد بسیار بالا است و ۸۰۰ جراحت و ۷ مرگ در هر روز را نشان می‌دهد!
کامنت‌ها