Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

رومنیگه: مورینیو می‌خواست سرمربی بایرن مونیخ باشد!

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

کارل هاینتس رومنیگه مصاحبه جالبی انجام می‌دهد.

کارل هاینتس رومنیگه در یک مصاحبه، اظهار نظر جالبی در خصوص آقای خاص بیان می‌کند. به گزارش کیکر، مدیر سابق بایرن مونیخ درباره ژوزه مورینیو می‌گوید:

چند سال قبل، مورینیو می‌خواست سرمربی بایرن مونیخ باشد. من همیشه حس خوبی به او داشته‌ام. البته بحث جذب او بیشتر از یک ایده پیش نرفت. اما او می‌خواست به آلمان بیاید و سرمربی بایرن موینخ باشد. ما در نهایت به ویژگی‌های دیگری برای بایرن مونیخ فکر می‌کردیم.

البته کیکر می‌گوید بایرن مونیخ در نهایت نسبت به سرمربی پرتغالی فعلا رم متقاعد نشده است. از طرفی رومنیگه تاریخ دقیق علاقه مورینیو به بایرن مونیخ و بحث بر سر حضور او در مونیخ را بیان نکرده است.
کامنت‌ها