Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

هانسی فلیک، پنج بازی، پنج برد؛ نگاهی به تاریخچه 5 بازی نخست مربیان آلمان

Content Image


فلیک تا به اینجای کار شروعی فوق العاده ای داشته است و از 5 بازی نخست خود 5 پیروزی به دست آورده است، نگاهی داریم به 5 بازی شروع مربیان آلمان
0/11