Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

هرتابرلین یک - یک لورکوزن؛ نمایش منجسم داردای برابر شیرها

هفته 11 بوندسلیگا

یک‌شنبه، 16 آبان 1400 ، 18:00 ، 6 ماه پیش

میزبان هرتابرلین

Hertha Berlin
1

1
Bayer 04 Leverkusen

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 11 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals

:

Position
Points
Goals

:

نتایج بازیهای پیشین

1401/2/10 ، 13:30 ، 16 روز پیش
1

1
1401/2/4 ، 15:30 ، 22 روز پیش
2

0
1401/1/27 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

1
1401/1/20 ، 16:30 ، 1 ماه پیش
1

4
1401/1/13 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
2

1
1400/12/28 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
3

0
1400/12/21 ، 17:30 ، 2 ماه پیش
2

0
1400/12/14 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

4
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1400/12/1 ، 18:30 ، 3 ماه پیش
1

6
1400/11/23 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
2

1
1400/11/15 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/11/3 ، 16:30 ، 4 ماه پیش
1

4
1400/10/25 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

0
1400/10/19 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

3
1400/9/27 ، 17:30 ، 5 ماه پیش
3

2
1400/9/23 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
4

0
1400/9/20 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

0
1400/9/14 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

2
1400/9/6 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/8/29 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
2

0
1400/8/16 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/8/7 ، 18:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/8/1 ، 16:30 ، 7 ماه پیش
1

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/7/10 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
6

0
1400/6/26 ، 18:30 ، 8 ماه پیش
2

1
1400/6/21 ، 15:30 ، 8 ماه پیش
1

3
1400/6/6 ، 16:30 ، 9 ماه پیش
5

0
1400/5/30 ، 13:35 ، 9 ماه پیش
1

2
1400/5/24 ، 15:30 ، 9 ماه پیش
3

1
1401/2/12 ، 18:30 ، 14 روز پیش
2

0
1401/2/3 ، 13:30 ، 23 روز پیش
1

4
1401/1/28 ، 17:30 ، 1 ماه پیش
0

1
1401/1/21 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

0
1401/1/13 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
2

1
1400/12/29 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
0

2
1400/12/22 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
0

1
1400/12/14 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1400/11/29 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
3

2
1400/11/23 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
4

2
1400/11/17 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
2

5
1400/11/2 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
5

1
1400/10/25 ، 17:30 ، 4 ماه پیش
1

2
1400/10/18 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/9/28 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

1
1400/9/24 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
2

2
1400/9/21 ، 16:30 ، 5 ماه پیش
5

2
1400/9/13 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
7

1
1400/9/7 ، 16:30 ، 6 ماه پیش
1

3
1400/8/29 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

0
1400/8/16 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/8/8 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
0

2
1400/8/2 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
2

2
1400/7/25 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

5
1400/7/11 ، 17:30 ، 7 ماه پیش
0

4
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

0
1400/6/28 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

3
1400/6/20 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
3

4
1400/6/6 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

4
1400/5/30 ، 16:30 ، 9 ماه پیش
4

0
1400/5/23 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 11 بوندسلیگا

نگاه کلی

بایرلورکوزن بعد از پیروزی پرگل برابر بتیس در لیگ اروپا، به پایتخت آلمان سفر می‌کرد. پال داردای در کل نمایش بهتری را ارائه کرد و توانست شیرها را تا دقیقه نود شکست دهد. در نهایت آندریش بازی را به تساوی کشاند.

غیبت آلاریو، شیک و ویرتس کاملا در بازی مشهود بود. لورکوزن به شرایط پرنوسان خود در لیگ ادامه می‌دهد.

آمار و نمرات بازیکنان

[6172]کامنت‌ها