Fussball90 LogoFussball90 Logo
VfB Stuttgart

اشتوتگارت صفر - یک بیلفلد؛ پیروزی بسیار مهم مردان کرامر در مرسدس بنز آرنا

هفته 11 بوندسلیگا

شنبه، 15 آبان 1400 ، 18:00 ، 6 ماه پیش

میزبان اشتوتگارت

VfB Stuttgart
0

1
DSC Arminia Bielefeld

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 11 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals

:

Position
Points
Goals

:

نتایج بازیهای پیشین

1401/2/10 ، 13:30 ، 16 روز پیش
1

1
1401/2/4 ، 15:30 ، 22 روز پیش
2

0
1401/1/27 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

0
1401/1/19 ، 18:30 ، 1 ماه پیش
0

2
1401/1/13 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
1

1
1400/12/28 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
3

2
1400/12/21 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/12/14 ، 17:30 ، 2 ماه پیش
3

2
1400/12/6 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
2

1
1400/11/30 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/11/23 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
4

2
1400/11/16 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
2

3
1400/11/2 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

0
1400/10/25 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

2
1400/10/18 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

0
1400/9/28 ، 16:30 ، 5 ماه پیش
1

0
1400/9/23 ، 17:30 ، 5 ماه پیش
0

5
1400/9/20 ، 17:30 ، 5 ماه پیش
0

2
1400/9/14 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

2
1400/9/5 ، 19:30 ، 6 ماه پیش
2

1
1400/8/29 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
2

1
1400/8/15 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
0

1
1400/8/9 ، 14:30 ، 7 ماه پیش
4

1
1400/8/2 ، 15:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/7/24 ، 16:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/7/10 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
3

1
1400/7/4 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
0

0
1400/6/28 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

3
1400/6/21 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/6 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
2

3
1400/5/29 ، 18:30 ، 9 ماه پیش
4

0
1400/5/23 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
5

1
1401/2/10 ، 13:30 ، 16 روز پیش
1

1
1401/2/3 ، 13:30 ، 23 روز پیش
3

1
1401/1/28 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

3
1401/1/20 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
4

0
1401/1/13 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
1

1
1400/12/28 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
4

0
1400/12/22 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
1

0
1400/12/13 ، 19:30 ، 2 ماه پیش
0

1
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1400/11/30 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

0
1400/11/24 ، 16:30 ، 3 ماه پیش
2

0
1400/11/16 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/11/1 ، 19:30 ، 4 ماه پیش
0

2
1400/10/26 ، 16:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/10/18 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/9/27 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
0

2
1400/9/23 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
2

0
1400/9/20 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

0
1400/9/13 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
1

1
1400/9/6 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
1

0
1400/8/29 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
2

2
1400/8/15 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
0

1
1400/8/8 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/8/1 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

3
1400/7/25 ، 15:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/7/11 ، 17:30 ، 7 ماه پیش
0

4
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

0
1400/6/27 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
0

0
1400/6/21 ، 17:30 ، 8 ماه پیش
3

1
1400/6/6 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
1400/5/30 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
1400/5/23 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
0

0
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 11 بوندسلیگا

نگاه کلی

آرمینیا بیلفلد امروز به یکی از مهمترین پیروزی‌های خود در بوندس‌لیگا دست پیدا کرد. شاگردان کرامر توانستند در خانه اشتوتگارت به سه امتیاز بازی برسند و جای خود را در لیگ مسحتکم‌تر کنند. 

آمار و نمرات بازیکنان

[6152]
کامنت‌ها