Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt

مصدومیت دو مهره تهاجمی فرانکفورت

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده
تازه‌های کوتاه

آینتراخت فرانکفورت نمی‌تواند دو مهره تهاجمی خود را در اختیار داشته باشد. به نقل از وبسایت کیکر، گونزالو پاسینسیا و کریستین جاکیچ تا مدت نامعلومی از میادین دور خواهند بود. این دو بازیکن در بازی برابر بوخوم آسیب دیده‌اند. مصدومیت پاسینسیا از ناحیه عضله است و جاکیچ با کوفتگی شدید در ناحیه لگن رو به رو شده است. مدت زمان دوری این دو بازیکن از میادین مشخص نیست.
کامنت‌ها