Fussball90 LogoFussball90 Logo
Social

کاهش عمر متوسط در آلمان؛ امید به زندگی ژرمن‌ها افت کرده است

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

طول عمر مردم کشور آلمان به دلیل بیماری‌های مختلف کاهش داشته است.

انیستیتو فدرال آلمان اعلام کرد که امید به زندگی در این کشور کاهش داشته است. البته این کاهش نسبت به بسیاری از کشورها چندان چشمگیر نیست اما برخی از کشورهای شمال اروپا آمار بسیار بهتری دارند.

به نقل از وبسایت iamxpat، بر اساس تحقیق ویسبادن، آلمانی‌ها نسبت به قبل کمتر عمر می‌کنند و امید به زندگی در آن‌ها کاهش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، امید به زندگی در خانم‌ها ۰.۱ سال و در مردها ۰.۳ سال کاهش داشته است. البته ویروس کرونا در این آمار نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.

البته طبق این تحقیق، مشخص شده که فقط کرونا طول عمر ژرمن‌ها را کاهش نداده و بیماری‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند. البته این آمار نسبت به ایالات متحده آمریکا بسیار بهتر بوده است. در آمریکا امید به زندگی در خانم‌ها ۱.۷ سال و در مردها ۲.۲ سال کاهش داشته است! در اسپانیا، ایتالیا و لهستان هم آمار جالب نیست و طول عمر بیش از ۱ سال کاهش یافته.
کامنت‌ها