Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt

فرانکفورت یک - دو هرتابرلین؛ شاهکار داردای در فرانکفورت؛ بوبیچ خوشحال‌ترین مرد زمین!

هفته 8 بوندسلیگا

شنبه، 24 مهر 1400 ، 17:00 ، 2 ماه پیش

میزبان آینتراخت فرانکفورت

Eintracht Frankfurt
1

2
Hertha Berlin

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 8 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals
14
1

2:5

Position
Points
Goals
18
0

2:5

نتایج بازیهای پیشین

1400/9/13 ، 14:30 ، 5 روز پیش
3

2
1400/9/7 ، 14:30 ، 11 روز پیش
2

1
1400/8/30 ، 14:30 ، 18 روز پیش
0

2
1400/8/16 ، 18:30 ، 1 ماه پیش
1

2
1400/8/8 ، 16:30 ، 1 ماه پیش
1

1
1400/8/2 ، 17:30 ، 1 ماه پیش
2

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
1

2
1400/7/11 ، 15:30 ، 2 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/6/28 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/6/21 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/6/6 ، 13:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/5/30 ، 13:30 ، 4 ماه پیش
0

0
1400/5/23 ، 16:30 ، 4 ماه پیش
5

2
1400/9/14 ، 14:30 ، 4 روز پیش
2

2
1400/9/6 ، 14:30 ، 12 روز پیش
1

1
1400/8/29 ، 17:30 ، 19 روز پیش
2

0
1400/8/16 ، 14:30 ، 1 ماه پیش
1

1
1400/8/7 ، 18:30 ، 1 ماه پیش
2

0
1400/8/1 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
1

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
1

2
1400/7/10 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
6

0
1400/6/26 ، 18:30 ، 3 ماه پیش
2

1
1400/6/21 ، 15:30 ، 3 ماه پیش
1

3
1400/6/6 ، 16:30 ، 3 ماه پیش
5

0
1400/5/30 ، 13:35 ، 4 ماه پیش
1

2
1400/5/24 ، 15:30 ، 4 ماه پیش
3

1
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 8 بوندسلیگا

نگاه کلی

بازی از این نظر حائز اهمیت بود که فردی بوبیچ برای اولین بار به فرانفکورت باز می‌گشت. مدیر ورزشی هرتابرلین شروع خوبی در پایتخت نداشت اما این بازی برای او و داردای به نوعی مهم تلقی می‌شد.

هرتابرلین در نیمه اول بهتر کار کرد و از میزبان پیش افتاد! فرم نسبتا خوب گلاسنر بعد از تساوی‌های پی در پی، در نیمه اول تکرار نشد. در نیمه دوم هم هرتابرلین از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کرد تا فردی بوبیچ خوشحال و خوشحال‌تر شود! 

پیش از بازی برخی از هواداران فرانکفورت از فردی بوبیچ انتقاد کرده بودند و این پیروزی قطعا او ر خوشحال کرده است!

آمار و نمرات بازیکنان

[5472]
کامنت‌ها