Fussball90 LogoFussball90 Logo
RB Leipzig

از کایزر تا پولسن؛ رکورد داران بازی در لایپزیش

Content Image


خبرگزاری کیکر به 10 بازیکن لایپزیش که بیشتر از سایر بازیکنان، در بازی های رسمی برای این تیم بازی کرده‌اند، اشاره کرده‌است. این آمارگیری تا روز 7 مهر 1400 بوده‌است.
0/10