Fussball90 LogoFussball90 Logo
Slider News

از طارمی و رونالدو تا هالند و لواندوفسکی؛ برترین گلزنان اروپا در سال ۲۰۲۱

Content Image


وبسایت ترانسفرمارکت برترین گلزنان اروپا در سال ۲۰۲۱ را به تصویر کشیده است. البته فهرست ترانسفرمارکت تا ابتدای ماه اکتبر (دو روز پیش) گل‌های مهاجمین را جمع‌آوری کرده و مبنای شمارش آن از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ است
0/14