Fussball90 LogoFussball90 Logo
UEFA Europa League

شورش پیش از دیدار عقاب‌ها در اروپا

Content Image
سید محسن علوی‌زاده
سید محسن علوی‌زاده
تازه‌های کوتاه

پیش از دیدار پنج‌شنبه شب رویال آنتورپ بلژیک و آینتراخت فرانکفورت در بلژیک هواداران با میله و سایر اجسام خطرناک شورش‌هایی حوالی ورزشگاه بوسویل آنتورپ ترتیب داده‌ و با پلیس کشمکش‌هایی داشته‌اند. خبرگزاری fussballeuropa از رسانه‌های بلژیکی نقل کرده که مواد پیروتکنیک و اجسام به سمت پلیس پرتاب شده. پلیس هم با اسپری فلفل از خود دفاع و بیش از 300 نفر را بازداشت کرده‌است. این دیدار در پایان با یک گل به سود آینتراخت فرانکفورت به پایان رسید.
کامنت‌ها