Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

از بواتنگ تا چالهان اغلو؛ اگر هامبورگ ستاره‌های خود را حفظ می‌کرد، امروز چه ترکیبی داشت؟

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

اگر هامبورگ ستاره‌های خود را در تیم نگه می‌داشت، امروز چهره متفاوتی پیدا می‌کرد.

هامبورگ در سال‌های اخیر استعدادهای جوان زیادی را به خدمت گرفته و موفق شده از فروش برخی از آن‌ها سود خوبی به جیب بزند. وبسایت فوسبال ترانسفرز، با بررسی مختصر برخی از این انتقالات، ترکیب هامبورگ در صورت حفظ بازیکنان را مشخص کرده است.

این در حالی است که از ترکیب بالا هیچ کدام در تیم حاضر نیستند و هامبورگ در چند فصل گذشته در بوندس‌لیگا دو حضور داشته است.

[نکته: این ترکیب، نظر وبسایت فوسبال ۹۰ نیست]
کامنت‌ها