Fussball90 LogoFussball90 Logo
Science

کرونا در آلمان؛ موج بعدی کرونا در ماه اکتبر

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده
تازه‌های کوتاه

به نظر می‌رسد ژرمن‌ها بار دیگر با موج کرونا رو به رو شوند. به نقل از iamxpat، یک ویرولوژیست آلمانی می‌گوید در اوایل ماه اکتبر (چند روز آینده) یک موج دیگر کرونا وارد کشور آلمان خواهد شد. طبق شنیده‌ها، این موج که در واقع موج پنجم کرونا در آلمان محسوب می‌شود، به خاطر نرسیدن واکسیناسیون به حد ضروری خواهد بود. ژرمن‌ها هنوز نتوانسته‌اند درصد واکسیناسیون کشور خود را به عددی بالاتر از ۶۵ برسانند.
کامنت‌ها