Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

بررسی آماری حضور تماشاگران در پنج هفته ابتدایی بوندس‌لیگا؛ کدام باشگاه‌ها از حداکثر ظرفیت ورزشگاه خود استفاده کردند؟

Content Image
محمد مهدی گلکار
محمد مهدی گلکار

نشریه کیکر وضعیت تعداد تماشاگران هر باشگاه را بررسی کرده‌است.

بروسیا دورتموند: 3 بازی خانگی، 75000 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 100 درصد پرشدن ظرفیت

بایرن مونیخ: 3 بازی خانگی، 70000 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 100 درصد پرشدن ظرفیت

اف سی کلن: 3 بازی خانگی، 66500 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 100 درصد پرشدن ظرفیت

آرمینیا بیلفلد: 3 بازی خانگی، 41250 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 100 درصد پرشدن ظرفیت

بایرلورکوزن: 2 بازی خانگی، 32710 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 100 درصد پرشدن ظرفیت

فرایبورگ: 2 بازی خانگی، 20100 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 99.5 درصد پرشدن ظرفیت

لایپزیگ: 2 بازی خانگی، 57500 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 99.3 درصد پرشدن ظرفیت

مونشن‌گلادباخ: 2 بازی خانگی، 47925 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 99 درصد پرشدن ظرفیت

اونیون برلین: 3 بازی خانگی، 33018 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 97.6 درصد پرشدن ظرفیت

بوخوم: 2 بازی خانگی، 28000 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 94.8 درصد پرشدن ظرفیت

آینتراخت فرانکفورت: 2 بازی خانگی، 50000 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 94 درصد پرشدن ظرفیت

آگزبورگ: 3 بازی خانگی، 35700 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 90.2 درصد پرشدن ظرفیت

اشتوتگارت: 3 بازی خانگی، 75000 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 88.7 درصد پرشدن ظرفیت

ماینتس: 3 بازی خانگی، 40500 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 87.7 درصد پرشدن ظرفیت

گرویترفورت: 2 بازی خانگی، 17620 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 83 درصد پرشدن ظرفیت

هرتابرلین: 2 بازی خانگی، 50000 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 79.2 درصد پرشدن ظرفیت

ولفسبورگ: 3 بازی خانگی، 37800 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 79 درصد پرشدن ظرفیت

هوفنهایم: 2 بازی خانگی، 30150 نفر مجموع ظرفیت ورزشگاه، 54.5 درصد پرشدن ظرفیت
کامنت‌ها