Fussball90 LogoFussball90 Logo
Science

مرطوب‌ترین تابستان ۱۰ سال گذشته در آلمان؛ انتظار سیل‌های بیشتری را داشته باشید!

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بررسی علمی DWD علت تابستان پر باران بعد از سه سال خشکی را توضیح می‌دهد.

آلمان در تابستان جاری با چند سیل خطرناک رو به رو شد. به گزارش وبسایت iamexpat، تحقیق و بررسی سرویس آب و هوای آلمان (DWD) نشان می‌دهد که علت این سیل‌ها چه بوده است.

در جولای ۲۰۲۱، باران کشور آلمان ۴۰ درصد بیشتر از میانگین بارش در ۳۰ سال بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ و ۲۵ درصد بیشتر از میانگین بارش در ۳۰ سال بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ بود. در حقیقت آلمان در ۱۰ سال گذشته چنین میزان بارشی را تجربه نکرده بود.

این بارش‌ها بروز سیل در مناطق مختلف آلمان را به همراه داشت؛ در برخی نواحی، در عرض ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰ لیتر آب به ازای متر مربع بر زمین بارید و به همین خاطر بیش از ۱۸۰ نفر جان خود را از دست دادند!

انتظار سیل‌های بیشتری را داشته باشید!

مطالعات علمی کشور آلمان نشان می‌دهند که سیل‌های سال جاری در آلمان احتمالا باز هم تکرار خواهند شد. کارشناسان محیط زیست در کشور آلمان به این نتیجه رسیده‌اند که احتمال بروز سیل‌های کشنده به خاطر تغییر آب و هوای آلمان، ۹ برابر بیش از قبل شده است. 

بنابراین سیل‌هایی که در تابستان ۲۰۲۱ گریبان‌گیر آلمانی‌ها شد، احتمالا باز هم در سال آینده ممکن خواهد بود. تغییرات آب و هوایی آلمان نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و نه تنها بارش، بلکه گرمای هوا هم در آن به رکوردهایی رسیده است.
کامنت‌ها