Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

کان: برنامه ای برای جذب ریبری نداریم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

الیور کان بحث حضور فرانک ریبری در بایرن را رد کرد

پس از اینکه بایرن مونیخ بخاطر مشکلات مالی در جذب وینگر چهارم به مشکل خورده است چهره هایی همانند لوتار ماتئوس جذب یک ساله فرانک ریبری را یک راه کار مناسب می دانند اما الیور کان همانند حمیدزیچ با این موضوع موافق نیست و در این باره می گوید:

ما همیشه لحظات شادی با فرانک داشته ایم و ارتباط خوبی با هم داریم ولی در حال حاضر هیچ اندیشه ای برای عقد قرارداد با او نداریم. در مورد خرید مارسل سابیتزر نیز باید بگویم همیشه اسامی زیادی مورد بحث قرار می گیرند و من نمی خواهم در مورد او صحبتی داشته باشم.کامنت‌ها