Fussball90 LogoFussball90 Logo
SV Werder Bremen

تایید شد؛ وردربرمن آماده فروش سارجنت

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده
تازه‌های کوتاه

با تایید کلمنتس فریتس مدیر ورزشی باشگاه وردربرمن، جاش سارجنت به زودی از جمع بازیکنان این تیم جدا می‌شود. به گزارش بیلد، فریتس علاقه مهاجم جوان خود به بازی در سطح اول آلمان و اروپا را تایید کرد و بیان داشت وضعیت برمن در خصوص این مسئله، یک وضعیت باز و آزاد است. به نظر می‌رسد با این مصاحبه، برمن به پیشنهادهای ارائه‌شده برای سارجنت گوش کند. مهاجم ۲۱ ساله آمریکایی که مورد توجه بایر لورکوزن و باشگاه‌های انگلیسی قرار گرفته، تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد.
کامنت‌ها