Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
TSG Hoffenheim

تلاش هوفنهایم برای عدم خروج رایگان گایگر

Content Image
سید محسن علوی‌زاده
سید محسن علوی‌زاده
تازه‌های کوتاه

دنیس گایگر هافبک میانی هوفنهایم تا تابستان 2022 با هوفنهایم قرارداد دارد. fussballtransfer خبر می دهد که چشم‌انداز روشنی از مذاکرات باشگاه و بازیکنان وجود ندارد. بنابراین در صورتی که هوفنهایم نتواند قرارداد هافبک 23 را تمدید و از خروج رایگان او جلوگیری کند، باید در این تابستان او را به فروش برساند. گایگر از 11 سالگی بازیکن هوفنهایم است.
کامنت‌ها