Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

گزارش آماری؛ هر باشگاه آلمانی چه میزان به بازیکنان آکادمی خود میدان داده است

Content Image


تمام باشگاه‌های حاضر در بوندس‌لیگا موظف هستند 4 بازیکن در لیست خود داشته باشند که بین سنین 15 تا 21 سالگی حداقل 36 ماه واجد شرایط بازی بوده باشند. اینکه این بازیکنان برای هر باشگاه در فصل 2021/22 چند دقیقه به میدان رفته‌اند، موضوع این گزارش است.
0/18