Fussball90 LogoFussball90 Logo
Immigration

۱۰ شهر آلمانی که برای کار کردن در آن‌ها به زبان آلمانی نیاز ندارید

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

۱۰ شهر آلمانی که بیشترین تبلیغ‌های شغلی را به زبان انگلیسی ارائه می‌کنند.

برای زندگی در کشور آلمان نیاز به یادگیری زبان آلمانی وجود دارد اما تحقیقات نشان داده که مشاغل انگلیسی‌زبان این کشور در حال افزایش است. در برخی از شهرهای آلمان می‌توان مشاغلی را پیدا کرد که به زبان آلمانی نیاز ندارند.

به گزارش وبسایت آلمانی iamexpat، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از ۸۸ شهر مختلف آلمان نشان می‌دهد که تعداد زیادی شغل به زبان انگلیسی وجود دارد و مهاجرین غیرآلمانی می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. همانطور که انتظار می‌رود، برلین پایتخت آلمان بیشترین شغل‌های انگلیسی‌زبان را ارائه می‌کند و ۱۴ درصد مشاغل این شهر به صورت انگلیسی تبلیغ می‌شوند.

فهرست ۱۰ شهر آلمانی که بیشترین تبلیغ‌های شغلی را به زبان انگلیسی ارائه می‌کنند، به شرح زیر است:

۱- برلین ۱۴.۳۲ درصد

۲- مونیخ ۱۱.۱۲ درصد

۳- فرانکفورت ۱۰.۵۴ درصد

۴- کایزرسلاترن ۹.۹۶ درصد

۵- گاتینگن ۸.۷۲ درصد

۶- دوسلدورف ۸.۱۳ درصد

۷- دارمشتات ۷.۵۹ درصد

۸- بون ۶.۴۸ درصد

۹- لودویگسهافن ۶.۳۸ درصد

۱۰- هایدلبرگ ۶.۰۰ درصد
کامنت‌ها