Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

زبان رختکن ناگلزمن هم آلمانی خواهد بود

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری
تازه‌های کوتاه

ناگلزمن در رختکن تیم آلمانی صحبت می کند

طبق سنت همیشگی باشگاه بایرن مونیخ زبان رختکن این تیم آلمانی خواهد بود. به گزارش بیلد، یولین ناگلزمن برای ارتباط با بازیکنان فقط از زبان آلمانی استفاده خواهد کرد و فقط یک استثنا وجود دارد و آن، موقع صحبت در مورد مسائل تاکتیکی است که کمک او دینو تاپ مولر موضوعات مطرح شده را به زبان فرانسوی برای بازیکنان پرشمار فرانسوی تیم ترجمه می کند.کامنت‌ها