Fussball90 LogoFussball90 Logo
News

کمک بایرن مونیخ و کایزرسلاترن به سیل‌زده‌های آلمانی

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده
تازه‌های کوتاه

با تایید وبسایت رسمی باشگاه کایزرسلاترن، این باشگاه ۳۰۰ لباس خود را به فروش می‌رساند و درآمد حاصل از آن را به سیل‌زده‌های آلمان اختصاص می‌دهد. از طرفی بایرن مونیخ اعلام کرده که ۱۰۰ هزار یورو به این حادثه دلخراش کمک خواهد کرد. پیش از این هم تیم‌های مختلف آلمانی و فدراسیون آلمان کمک‌های خود را ارسال کرده بودند.
کامنت‌ها