Fussball90 LogoFussball90 Logo
German Football Association

شرایط نامطلوب مالی فدراسیون فوتبال آلمان و مذاکره با هواپیمایی قطر

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

طبق گزارشها دی اف بی در حال مذاکره با هواپیمایی قطر است که به وضوح نشان از وضع نامطلوب مالی فدراسیون فوتبال آلمان دارد چرا که بحث های فراوانی در مورد حقوق بشر طی ساخت ورزشگاه های جام جهانی بوده است

بنا به گزارش رسانه ها دی اف بی در حال مذاکره با هواپیمایی دولتی قطر می باشد که نشان از وضعیت نامطلوب مالی آن دارد، فدراسیون فوتبال آلمان در قبال حقوق بشر و شرایط بد کارگران مشغول به کار در قطر موضع شفافی اتخاد کرده بود که گزارش از احتمال همکاری به هواپیمایی قطر می تواند نقد های تندی را نسبت به آن به دنبال داشته باشد.

در این مورد توماس کیستنر روزنامه نگار آلمانی در این مورد می گوید:

این واقعیت که دی اف بی از انتقاد های شدید باخبر است و می داند با چه واکنش های منفی روبرو خواهد شد نشان می دهد شرایط مالی فدراسیون نگران کننده است که به چنین کاری شده اند 

 
کامنت‌ها