Fussball90 LogoFussball90 Logo
2020 Summer Olympics

انتقاد مکس کروزه از باشگاه های بوندسلیگا به دلیل عدم حمایت کافی از تیم المپیک

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

مکس کروزه می گوید متوجه نیست چرا باشگاه های بوندسلیگا بازیکن های خواسته شده را به تیم المپیک اختصاص ندادند

مکس کروزه به عنوان یکی از سه بازیکن بزرگسال تیم  آلمان راهی المپیک توکیو می شود، او از برخی از باشگاه های بوندسلیگا که همکاری لازم را با اشتفان کونتز نکردند انتقاد می کند

درک نمی کنم چطور نمی توانی در حال و هوای المپیک باشید، این تورنمتی است که ممکن است فقط یکبار در طول عمر خودت فرصت حضور داشته باشی

لازم به توضیح است که سرمربی تیم المپیک آلمان از عدم همکاری برخی از تیم های بوندسلیگا شکایت کرده بود تا جایی که او به جای لیست 22 نفره تنها 19 نفر را راهی توکیو می کند، در این مورد نیز مکس کروزه می گوید:

به نظر من شرم آور است برای باشگاه هایی که مخالف حضور بازیکن های خودشان بودند، ولی چیزی را نمی توان عوض کرد
کامنت‌ها