Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

واتسکه: 25 هزار تماشگر برای هر بازی نامعقول است

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

مدیر باشگاه بروسیا دورتموند هانس یوأخیم واتسکه حد 25 هزار تماشاگر را در شرایط فعلی بی دلیل می داند و باور دارد بروسیا دورتموند می بایست تعداد بیشتری تماشاگر را در هر بازی داشته باشد

بوندسلیگا در فصل جدید امکان حداکثر از 25 هزار تماشگر در هر بازی را دارد که بر اساس متن منتشر شده ظرفیت ورزشگاه ها نیز نباید از 50 درصد بیشتر شود، در این میان مدیر باشگاه دورتموند معتقد است که این حد برای هر بازی در شرایط فعلی مناسبت نمی باشد و بروسیا دورتموند با توجه به ظرفیت بالای ورزشگاه خود می تواند تعداد بیشتری تماشاگر را پذیرا باشد، گفتنی است که پیشتر واتسکه نیز در مورد حضور تماشاگران خواسته بود کسانی که واکسن زدند امکان حضور در ورزشگاه ها را داشته باشند.

واتسکه در مورد پذیرش حداکثر 25 هزار نفر می گوید:

ورزشگاه ما 81 هزار نفر گنجایش دارد و پذیرش 25 هزار تماشاگر قابل پذیرش نیست

واتسکه همچنین می گوید پذیرش افراد ورزشگاه‌ها به نفع روند واکسیناسیون می باشد
کامنت‌ها