Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

اولیور کان در مورد کومان و گروتزکا: مشخص است از نظر دستمزد محدودیت مشخصی وجود دارد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

اولیور کان که جایگزین کارل هاینس رومینگه شده است در مورد مسائل مختلف از جمله تمدید قراردادها صحبت می کند، او می گوید باشگاه نمی تواند به سادگی تنها یک بخش را در نظر بگیرد و محدودیت های مالی را در نظر نگیرد

کارل هاینس رومنیگه پس از 19 سال بایرن را ترک کرد و اولیور کان دروازه بان به نام بایرن و تیم ملی آلمان جای او را در بایرن گرفت، اولیور کان در مورد مسائل مختلف از جمله تمدید قرارداد ها صحبت می کند، او باور دارد فلسفه باشگاه باید مشخص باشد و تمامی جوانب لازم در آن دیده شود نمی توان تنها به فکر تمدید قرارداد یا خرید جدیدی بود ولی در مقابل عوارض دیگری را در نظر نداشت

به عنوان یک باشگاه شما باید ساختارمند عمل کنید، ما محدودیت داریم، از نظر اقتصادی باید تصمیم های معقول گرفته شود

از این کان در مورد تمدید قرارداده کومان و گروتزکا که تا 2023 قرارداد آنها اعتبار دارد می گوید:

مشخص است از نظر حقوق و دستمزد محدودیت مشخصی وجود دارد

اولیور کان همچنین در مورد اینکه آیا او روش متفاوتی نسبت به رومینگه در پیش می گیرد می گوید:

بدون شک ردپایی بزرگی وجود دارد ولی مجبور نیستیم آن را ادامه دهیم، البته بایرن باشگاهی است که قرار نیست همه چیز تغییر کند، باشگاه به گروه متکی است

کان در ادامه می گوید دوست دارد تمرکز اصلی بر روی جوانان باشد و بایرن بتواند بازیکن های بیشتری را آموزش دهد
کامنت‌ها