Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

لوتار ماتئوس: اولیور بیرهوف می بایست رفتاری مسئولانه تر می داشت، او خروج لوو را باید زودتر فراهم می کرد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

لوتار ماتئوس می گوید نباید تماما یوآخیم لوو را مقصر بدانیم بلکه کسی مانند اولیور بیرهوف می بایست شرایط را بهتر درک و مدیریت می کرد

مانشافت فرسنگها با آوازه خود فاصله دارد، تیمی که به طور معمول در زمره آخرین تیم های هر تورنمت قرار می گرفت  دو جام مهم را به با نتایجی ضعیف ترک کرد، در این میان یکی از کسانی که بیشترین انتقاد به او شد یوآخیم لوو می باشد، اما در این میان لوتار ماتئوس می گوید نباید افراد دیگر از مسئولیت خود فرار کنند، ماتئوس به طور خاص از اولیور بیرهوف یاد می کند:

همه تقصیرها امروز متوجه یوگی لوو شده است، اما اولیور فردی بسیار باهوش است و می بایست مسئولانه تر عمل می کرد

ماتئوس در ادامه مصاحبه با نشریه بیلد می گوید:

پس از خروج زود هنگام از جام جهانی 2018، اتفاقات بد زیادی شکل گرفت، لیگ ملت‌ها، شکست های سنگین و بد، اما بیرهوف در مورد هیچ کدام مورد سوال قرار نگرفت،  بیرهوف می بایست خروج زودتر لوو را پس از 2018 در نظر می گرفت ولی در این سالها کسی نبود که بیرهوف را مورد سوال قرار دهد و از عملکرد او انتقاد کند از این رو او تصمیم های مهم را راحت گرفت
کامنت‌ها