Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

روبین گوزنس: هنوز به شدت غمگین هستم

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

شکست برابر انگلستان در ویبلی برای آلمان ها سخت تر از تصور بود، تیم لوو در شرایطی یورو را ترک کرد که می توانست در مراحل بالاتری قرار گیرد، روبین گوزنس از ملی پوش آلمان از این دیدار و ناراحتی شدید خود می گوید

بازی با انگلستان دیداری بود که ژرمن ها ترجیح می دادند به هر تیمی ببازند ولی نه در برابر رقیب سنتی خود، روبین گوزنس مدافع آلمان از تلخی شکست در ویبلی می گوید:

من تا به حال چنین جوی را ندیده بودم،مانند موش همه ساکت بودند

او ادامه می دهد:

پس از سوت پایان بازی هیچ کسی با دیگری صحبت نمی کرد، همه در دنیای خود فرو رفته بودن، با خود می گفتم چگونه می شود از اینجا خارج شد

گوزنس یکی از دلایل شکست آلمان را عدم ثبات دفاعی تیم می داند

ما در تمام بازی ها عقب افتادیم و همیشه مجبور به جبران بودیم، شاید بتواند یک یا دو بار برگشت ولی همیشه نه

گوزنس در پایان می گوید هنوز نتوانسته با این شکست کنار بیاید:

هنوز به شدت ناراحت هستم و عمیقن متاسف
کامنت‌ها