Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

بوبیچ در مورد انتقال جروم بواتنگ به هرتابرلین

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

ممکن است جروم بواتنگ به هرتا برلین بازگردد؟ فردی بوبیچ مدیر ورزشی هرتابرلین بسیار خوشحال است اگر چنین احتمالی به واقعیت بدل شود به مانند بازگشت کوین پرنس بواتنگ که پس از 14 سال به هرتا برلین بازگشت

بواتنگ فصل جاری بایرن را ترک خواهد کرد و گمانه زنی های زیادی در مورد مقصد احتمالی ملی پوش سابق آلمان صورت می گیرد، در این مورد فردی بوبیچ مدیر ورزشی هرتا برلین در مورد اینکه حضور دوباره بواتنگ در هرتا برلین چه قدر واقع بینانه است می گوید:

هواداران می توانند به همه چیز امیدوار باشند، شما هرگز نمی دانید در پایان نقل و انتقالات چه چیزی به همراه دارد

در سوی دیگر  پرنس بواتنگ پس از 14 سال دوباره به هرتابرلین بازگشت موضوعی که برای باشگاه اهمیت زیادی دارد، فردی بوبیچ در مورد حضور دوباره بازیکن سالهای دور باشگاه می گوید:

او یک الگوی مهم برای نسل جوان باشگاه می تواند باشد و چیزهای زیادی که به آنها بیاموزد
کامنت‌ها