Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

احتمال فیکس بودن موسیلا برابر انگلیس

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

جمال موسیلا برابر مجارستان به عنوان بازیکن تعویضی پا به زمین گذاشت و توانست پایه گذار گل دوم و نجات بخش تیم لوو شود، از این رو شاید او در ترکیب اصلی برابر انگلیس قرار گیرد

جمال موسیلا به عنوان بازیکن 18 ساله برابر مجارستان به میدان رفت تا رکورد جوان ترین بازیکن آلمان در یورو را به دست آورد، او جدا از این رکورد در برابر مجارستان با دریبل شجاعانه خودتوپ را به گروتزکا رساند تا آلمان از رسوایی چهارمی گروه و عدم صعود نجات دهد از این رو امیدواری برای او وجود دارد تا در برابر انگلیس در ترکیب اولیه 11 نفره قرار بگیرد. این موضوع که موسیلا می تواند در دقیقه 82 پا به زمین بگذارد و چنین عملکردی از خود داشته باشد نشان از روند حرفه ای است که او در پشت سر خود داشته است و توانایی درک شرایط سنگین بازی را در خود دارد.

خود او در این مورد می گوید:

مشتاقانه منتظر بازی در برابر تیم خانه دوم خود هستم

 

52 درصد کاربران سایت TZ متعقد هستند موسیلا می تواند در ترکیب 11 نفره اول آلمان قرار گیرد.

[225]
کامنت‌ها