Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt

کوستیچ و اینتر به توافق رسیدند؟

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

خبر توافق کوستیچ با اینتر در هفته های اخیر پخش شد ولی گزارش های اخیر نشان می دهد این توافق هنوز به دست نیامده است و احتمال انتقال مهره صرب به ایتالیا کمتر از گزارش های پیشین است و احتمال پیوستن کوستیچ قریب الوقوع نیست

رسانه ها از انتقال نزدیک فیلیپ کوستیچ به سری آ و اینتر میلان خبر می دانند ولی بنا به گزارش F.A.Z چنین انتقالی قریب الوقوع نیست و هنوز بر سر نکات مهمی توافق حاصل نشده است. یکی از دلایل این موضوع نگرانی‌های مالی باشگاه اینتر  و فروش برخی از بازیک های خود است موردی که گفته می شود یکی از دلایل جدایی آنتونی کنته از این باشگاه بوده است. برای نمونه اشرف حکیمی از گزینه هایی است که شاید اینتر بتواند با فروش او مبلغی برای نقل و انقلات خود به دست آورد.
کامنت‌ها