Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Schalke 04

در مورد رقم پرداختی شالکه به فورتونا دوسلدورف برای بنیتو رامان

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

شالکه در صورت فروش بنیتو رامان می بایست مبلغی به باشگاه فورتونا دوسلدورف پرداخت کند

با وجود قرارداد بنیتو رامان با شالکه تا 2024، معدنچی‌ها خواهان فروش او می باشند ولی خروج رامان در این فصل برای شالکه می تواند هزینه ای داشته باشد، بنا به گزارش WAZ زمان انتقال رامان از فورتونا دوسلدورف با مبلغ 6.5 میلیون یورو، دو باشگاه با پرداخت 3.5 میلیون دیگر به عنوان پاداش به توافق دست پیدا کردند که تاکنون 900 هزار یورو پرداخت شده است و اگر رامان پیش از پایان قراداد خود باشگاه را ترک کند،  می بایست مبلغ باقیمانده پرداخت شود.
کامنت‌ها