نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 Kian Mahmoudi 2143 579 187 5
2 saman De 1048 314 84 0
3 Behnam Amini 874 127 122 1
4 alireza 1393 850 170 102 0
5 فوسبال گات 809 107 119 0
6 Soheil Madadi 640 320 0 0
7 علی میرقاید 591 143 61 0
8 h r 504 117 54 0
9 مهبد فارابی 460 115 46 0
10 کیخسرو کیخسرو 439 167 21 0
11 محمد رحیمیان 404 67 54 0
12 علیرضا جعفری 349 127 19 0
13 علی موسوی 329 57 43 0
14 ARTADAD DINELI 324 97 26 0
15 تاراد فوضول 317 66 37 0
16 abdalla bavi 274 62 30 0
17 German Puoria 183 74 7 0
18 keyvan BVB09 171 33 21 0
19 Correction Pen 161 68 5 0
20 bismnoo bismcvhII 150 0 30 0
21 MohammadMehdi EB 135 40 11 0
22 Ali Leipzig 130 20 18 0
23 خرگوش آلمانی 128 29 14 0
24 نریمان تور 125 45 7 0
25 بابک دورتموندی 118 54 2 0
26 mehdi rezaee 94 27 8 0
27 BVB LOVER 60 10 8 0
28 mohammad oli kahn 57 21 3 0
29 کسری جامی الاحمدی 52 16 2 1
30 viktor orban 52 1 8 1
31 Saeed Safari 51 18 1 1
32 janyfjb janyfjb 45 0 9 0
33 محمدمهدی گلکار 44 12 4 0
34 باستین شواینی 39 17 1 0
35 محمد حسین حیدری 38 14 2 0
36 CaseyBoymn CaseyBoymnJB 38 4 6 0
37 احمد خاقانی 36 8 4 0
38 رضا بوندسلیگا 33 9 3 0
39 aryan gha 32 6 4 0
40 LelandAbami LelandAbamiDA 28 4 4 0
41 Amir BVB 23 4 3 0
42 Azad Yar 23 4 3 0
43 دوقلوهای بندر 21 3 1 1
44 هادی مرادی 18 4 0 1
45 آرش معمار 18 4 2 0
46 هوادار بی حال 18 4 2 0
47 Saeed Ir 17 1 3 0
48 پیش به سوی زوال ونابودی! مخالف با دورگه ها وکاکا سیاه های کثیفSS! 14 2 0 1
49 sajad madridi 14 2 2 0
50 nima dortmund 14 2 2 0