نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 Kian Mahmoudi 1491 228 163 22
2 Sajjad Seifpoor 618 64 92 3
3 پیش به سوی نابودی و زوال! مخالف با دورگه هاوکاکا سیاه ها کثیفSS 566 123 56 4
4 Soheil Madadi 252 126 0 0
5 mohammad oli kahn 242 111 4 0
6 کیخسرو کیخسرو 226 73 16 0
7 Mohsen bvb 181 68 9 0
8 alireza 1393 179 27 25 0
9 مارنون توماس بوش 173 54 13 0
10 artin mamadi 173 14 23 3
11 West Germany 147 36 15 0
12 Sina Müller 142 31 14 1
13 ماریو گوتزه 104 17 14 0
14 Alireza Bahadori 103 14 15 0
15 farzad bvb09 99 37 5 0
16 مرتضی مخبری 97 16 13 0
17 تاراد فوضول 96 18 12 0
18 محمد رحیمیان 95 15 13 0
19 Soroush Ultra Bayerni 82 11 12 0
20 خرگوش آلمانی 60 10 8 0
21 ALIREZA GHOLAMI 60 10 8 0
22 viktor orban 59 17 5 0
23 Behnam Amini 55 5 9 0
24 German Puoria 52 26 0 0
25 Ali Ebadi 49 12 5 0
26 علی موسوی 48 9 6 0
27 R Germany 46 3 8 0
28 ali31 asia 44 7 6 0
29 Bundes Fan 41 8 5 0
30 کسری جامی الاحمدی 41 13 3 0
31 mehdi rezaee 41 8 5 0
32 ali 21-31 39 7 5 0
33 رضا عباسی 38 4 6 0
34 Saeed Safari 36 8 4 0
35 علیرضا جعفری 36 8 4 0
36 keyvan BVB09 36 3 6 0
37 ☆☆☆☆ Deutschland☆☆☆☆ 30 5 4 0
38 Sasan Rbl 27 6 3 0
39 ماریو گوتزه 24 12 0 0
40 M Da 23 9 1 0
41 MohammadMehdi EB 23 9 1 0
42 روبن عشق بابا 23 9 1 0
43 saeed micho 21 3 3 0
44 havadar .m 20 5 2 0
45 mehrshad germany 18 4 2 0
46 Matthewlerly MatthewlerlyCQ 16 3 2 0
47 عباس قاسمی 16 8 0 0
48 آقای گل میرو 16 3 2 0
49 poia ogaghi 14 2 2 0
50 سجاد سیف پور 14 2 2 0