نحوه محاسبه امتیاز:

بازدید خبر 2 امتیاز
ارسال مطلب 10 امتیاز
درج کامنت 5 امتیاز

# نام امتیاز بازدید خبر کامنت ارسال مطلب
1 هاورتس ورنر برانت 165 10 29 0
2 saman De 153 34 17 0
3 مهبد فارابی 101 18 13 0
4 تاراد فوضول 93 14 13 0
5 Soheil Madadi 76 38 0 0
6 h r 58 14 6 0
7 Hamed Eskandari 44 7 6 0
8 Behnam Amini 42 6 6 0
9 alireza 1393 31 8 3 0
10 کسری جامی الاحمدی 24 12 0 0
11 سامان ابراهیم زاده 22 6 2 0
12 محمد رحیمیان 21 3 3 0
13 mehdi rezaee 20 5 2 0
14 احمد خاقانی 16 3 2 0
15 علیرضا جعفری 15 5 1 0
16 پیش به سوی نابودی و زوال! مخالف با دورگه هاوکاکا سیاه ها کثیفSS 15 5 1 0
17 theo nada 15 5 1 0
18 لوتهار کبیر 14 2 2 0
19 کامران رمضانی 13 4 1 0
20 مرتضی مخبری 11 3 1 0
21 abdalla bavi 11 3 1 0
22 Saeed Safari 10 5 0 0
23 Mohsen bvb 10 5 0 0
24 ☆☆☆☆ Deutschland☆☆☆☆ 9 2 1 0
25 saeed micho 9 2 1 0
26 کیخسرو کیخسرو 8 4 0 0
27 MohammadMehdi EB 8 4 0 0
28 Babak Dadfar 7 1 1 0
29 محمد حسین حیدری 7 1 1 0
30 Amir Mokri 7 1 1 0
31 keyvan BVB09 7 1 1 0
32 Saeed Ir 4 2 0 0
33 علی میرقاید 2 1 0 0
34 Kian Mahmoudi 2 1 0 0
35 ALIREZA ASHOURI 2 1 0 0
36 Sajjad Seifpoor 2 1 0 0
37 عباس قاسمی 2 1 0 0
38 Reza Tajdini 2 1 0 0